26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 235 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 26 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bezig is een kader op te stellen voor «responsible disclosure»;

overwegende dat het van groot belang is dat beveiligingslekken in de ICT van overheidsorganisaties worden gemeld;

overwegende dat overheidsorganisaties verschillend met meldingen omgaan;

overwegende dat dit tot rechtsonzekerheid leidt bij potentiële melders, waardoor zij ontmoedigd kunnen worden om een melding te maken;

verzoekt de regering, de uitwerking van de «responsible disclosure» openbaar te maken en te bevorderen dat overheidsorganisaties meldingen op gelijke wijze behandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Naar boven