26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 205 MOTIE VAN HET LID ELISSEN

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse overheid geen direct toezicht houdt (thans deels tweedelijnstoezicht) op alle kritische ICT-systemen en op de organisaties die werken met deze kritische ICT-systemen;

overwegende, dat gebleken is dat het huidige toezicht tekortschiet;

verzoekt de regering om eerstelijnstoezicht in te stellen voor alle kritische ICT-systemen en de betrokken bedrijven en organisaties;

verzoekt de regering tevens om jaarlijks een overzicht van deze systemen en organisaties naar de Kamer te sturen, zodat helder is welke bedrijven, organisaties en systemen onder dit strengere toezicht vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Naar boven