Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226643 nr. 202

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 202 HERDRUK 1 MOTIE VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er op dit moment geen sprake is van een wettelijke verplichting tot het melden van een security breach;

overwegende, dat het niet melden van een security breach verstrekkende gevolgen kan hebben;

verzoekt de regering over te gaan tot een wettelijke meldplicht, de zogenaamde security breach notification, waarbij het melden van een security breach verplicht wordt gesteld, zo spoedig mogelijk na ontdekking van de inbraak, voor organisaties betrokken bij voor de samenleving vitale informatiesystemen;

verzoekt de regering tevens daarbij zo min mogelijk drempels in te bouwen voor een melding en de te bieden hulp voorop te stellen;

verzoekt de regering voorts ervoor te zorgen dat de melding bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wordt gemaakt en het NCSC vervolgens ook aan te wijzen als verantwoordelijke voor de coördinatie van de opvolging van de melding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hennis-Plasshaert

Van der Steur

Koopmans

Elissen

El Fassed

Hachchi

Heijnen

Gesthuizen


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de ondertekening.