26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN EL FASSED

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat hackers gebreken in de beveiliging van computersystemen van de overheid kunnen ontdekken, zoals het geval was bij de stemcomputers en de ov-chipkaart;

overwegende, dat het in het algemeen belang is dat hackers hier melding van maken bij de overheid;

overwegende, dat hackers illegaal systemen binnendringen wat strafrechtelijke consequenties kan hebben;

overwegende, dat de ICT-kennis van hackers ver vooruitloopt op die van de overheid;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de overheid de beveiliging van haar computersystemen kan verbeteren door gebruik te maken van de kennis van hackers zonder dat hackers hier strafrechtelijke consequenties van ondervinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

El Fassed

Naar boven