Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 26643 nr. 196

Gepubliceerd op 17 oktober 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 196 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN EL FASSED

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat hackers gebreken in de beveiliging van computersystemen van de overheid kunnen ontdekken, zoals het geval was bij de stemcomputers en de ov-chipkaart;

overwegende, dat het in het algemeen belang is dat hackers hier melding van maken bij de overheid;

overwegende, dat hackers illegaal systemen binnendringen wat strafrechtelijke consequenties kan hebben;

overwegende, dat de ICT-kennis van hackers ver vooruitloopt op die van de overheid;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de overheid de beveiliging van haar computersystemen kan verbeteren door gebruik te maken van de kennis van hackers zonder dat hackers hier strafrechtelijke consequenties van ondervinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

El Fassed


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl