26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 178 MOTIE VAN DE LEDEN RIK JANSSEN EN HEIJNEN

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ook de dienstverlening van de overheid steeds meer plaatsvindt via elektronische weg;

overwegende, dat daarom de richtlijnen voor toegankelijkheid van de elektronische overheid in acht dienen te worden genomen;

overwegende dat, ondanks forse inspanningen, veel bestuursorganen dat tot op heden niet (voldoende) doen;

verzoekt de regering met dwingende maatregelen te komen die ervoor zorgen dat alle bestuursorganen op het eind van dit jaar voldoen aan de webrichtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rik Janssen

Heijnen

Naar boven