Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826643 nr. 130

26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

nr. 130
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2008

Hierbij bieden wij u aan de op 1 juli 2008 door ons vastgestelde definitieve publicatie over het onderzoek Lessen uit ICT-projecten van de overheid; Deel B.1 Deze publicatie wordt op 1 juli 2008 openbaar gemaakt.

Op 25 juni jl. brachten wij de voorlopige versie van dit rapport uit (zie Kamerstuk 26 643, nr. 127), zonder de bestuurlijke reactie van de coördinerend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze definitieve versie hebben we haar bestuurlijke reactie op het rapport en ons nawoord daarbij wel opgenomen. De coördinerend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft haar bestuurlijke reactie namelijk op 25 juni 2008 naar de Algemene Rekenkamer gestuurd, met als bijlage de brief met de bestuurlijke reactie aan de Tweede Kamer. De brief van de minister wordt integraal op onze website gepubliceerd.

Algemene Rekenkamer

P. Zevenbergen,

wnd. president

P. van der Knaap,

wnd. secretaris


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.