Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826643 nr. 100

26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

nr. 100
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2007

Hierbij bieden wij u het op 27 november 2007 door ons vastgestelde rapport Lessen uit ICT-projecten bij de overheid aan.1

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling,

president

Jhr. mr. W. M. de Brauw,

secretaris


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.