Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126643 nr. 10

26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID WAGENAAR C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat aan het realiseren van de toegang tot de kabel voor alle internetproviders een maximale termijn van twee jaar is gesteld;

overwegende, dat een snelle toegang tot concurrentiebevordering leidt en daarom wenselijk is;

overwegende, dat daarvoor een wijziging van de Telecommunicatiewet is vereist;

verzoekt de regering een dergelijke wetswijziging voor te bereiden en deze uiterlijk 1 maart aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wagenaar

Van Walsem

Vendrik

Atsma