Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 26488 nr. 87

Gepubliceerd op 3 juni 2008
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 87
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 84

Voorgesteld 29 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, een onderzoek te doen naar alle mogelijkheden en consequenties van een end-life-update van de Nederlandse F-16’s die zich op dit moment qua vlieguren gemiddeld nog niet op de helft van de oorspronkelijke levensduur bevinden;

tevens overwegende, dat de regering voornemens is, een geactualiseerde vergelijking te maken tussen alle kandidaten voor de opvolging van deze F-16;

verzoekt de regering het onderzoek naar de end-life-update van de F-16 zo op te zetten dat de onafhankelijkheid en transparantie van dit onderzoek gewaarborgd wordt;

verzoekt de regering tevens de actuele vergelijking tussen de kandidaten voor de opvolging van de F-16 zo op te zetten dat het onafhankelijke en transparante karakter daarvan gewaarborgd wordt en alle relevante opties, zoals deze overwogen worden door de landen die hun F-16 willen vervangen, hierbij worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Roland Kortenhorst

Voordewind

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl