Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826488 nr. 87

26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 87
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 84

Voorgesteld 29 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, een onderzoek te doen naar alle mogelijkheden en consequenties van een end-life-update van de Nederlandse F-16’s die zich op dit moment qua vlieguren gemiddeld nog niet op de helft van de oorspronkelijke levensduur bevinden;

tevens overwegende, dat de regering voornemens is, een geactualiseerde vergelijking te maken tussen alle kandidaten voor de opvolging van deze F-16;

verzoekt de regering het onderzoek naar de end-life-update van de F-16 zo op te zetten dat de onafhankelijkheid en transparantie van dit onderzoek gewaarborgd wordt;

verzoekt de regering tevens de actuele vergelijking tussen de kandidaten voor de opvolging van de F-16 zo op te zetten dat het onafhankelijke en transparante karakter daarvan gewaarborgd wordt en alle relevante opties, zoals deze overwogen worden door de landen die hun F-16 willen vervangen, hierbij worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Roland Kortenhorst

Voordewind