Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 26488 nr. 428

Gepubliceerd op 2 februari 2017 15:24

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 428 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2017

Op 3 november 2016 heeft de voorzitter van de United States Senate committee on armed services, senator McCain, schriftelijke vragen gesteld aan de Amerikaanse Minister van Defensie. Op 9 november 2016 heeft u om een reactie op die brief gevraagd. Defensie heeft inmiddels de reactie van het Pentagon aan senator McCain ontvangen. De reactie, die namens de Amerikaanse Minister van Defensie is getekend door Frank Kendall, Under secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, bied ik u hierbij aan1. Hieronder ga ik in op enkele aspecten uit de brief.

Kendall schrijft dat het F-35 programma in de jaarlijkse Defence Acquisition Board is beoordeeld en dat daarbij de adviezen van onder meer de Director Operational Test & Evaluation, dr. Gilmore, en het F-35 Joint Program Office (JPO) zijn betrokken. Het Pentagon wil de ontwikkelingsfase (System Development and Demonstration, SDD) van de F-35 zo spoedig mogelijk voltooien en Kendall verwacht dat dat in mei 2018 het geval zal zijn. Eerder had het JPO al laten weten dat de ontwikkelingsfase drie tot vier maanden langer zou duren ten opzichte van eind 2017. De latere voltooiing van de ontwikkelingsfase heeft geen gevolgen voor Nederland. De eerstvolgende Nederlandse toestellen zullen in 2019 worden geleverd. Evenals het JPO eerder, stelt Kendall dat de kosten van de ontwikkelingsfase met ongeveer $ 500 miljoen toenemen. Deze extra kosten zijn voor rekening van de Amerikaanse overheid. Nederland neemt deel aan de ontwikkelingsfase met een vast bedrag van $ 800 miljoen (in lopende prijzen). Dat verandert niet.

Als de ontwikkelingsfase in mei 2018 wordt voltooid, kan de operationele testfase van een jaar eind 2018 of begin 2019 aanvangen. In de tussenliggende periode zullen de voorbereidingen (spin up) voor de operationele testfase worden uitgevoerd. Voor aanvang van de testfase moeten de deelnemende toestellen zijn gemodificeerd en moet de spin up succesvol worden voltooid. Het Pentagon zal alle mogelijkheden benutten om de operationele testfase tijdig te laten aanvangen.

Zoals in de voortgangsrapportage van september 2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 416) is uiteengezet, is de beschikbaarheid van de twee Nederlandse testtoestellen na de operationele testfase van belang voor het behalen van een eerste operationele capaciteit (IOC) eind 2021 in ons land. De aanpassing van de Amerikaanse planning van de operationele testfase kan naar verwachting zonder gevolgen of aanvullende maatregelen in de Nederlandse planning worden opgevangen. Daarin wordt vanaf 2020 rekening gehouden met het gebruik van de twee testtoestellen voor het opleiden van vliegers.

Het jaarlijkse rapport over 2016 van de Director Operational Test & Evaluation, dr. Gilmore, is 10 januari jl. verschenen. Zoals gebruikelijk zal ik u dat rapport met een reactie toezenden.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl