Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 26488 nr. 399

Gepubliceerd op 14 december 2015 16:29

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2015

Met de brief van 28 oktober jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 397) bent u geïnformeerd over de bouw, de inrichting en de financiering van de F-35 motorenfaciliteit te Woensdrecht. In die brief heb ik toegezegd u afzonderlijk te informeren over het definitieve besluit van de provincie Noord-Brabant over een financiële bijdrage. Mede namens de Minister van Economische Zaken ben ik verheugd te kunnen melden dat de Statenvergadering van de provincie Noord-Brabant op 4 december jl. heeft ingestemd met een bijdrage van 25 procent. Het Ministerie van Economische Zaken draagt eveneens 25 procent bij. Het Ministerie van Defensie financiert de andere helft van het benodigde bedrag.

Nu Noord-Brabant een positief besluit heeft genomen zal Defensie voor het einde van het jaar de eerste verplichtingen aangaan voor apparatuur en gereedschappen met een lange levertijd. Via de periodieke voortgangsrapportage Vastgoed zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl