Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 26488 nr. 348

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 348 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2014

Mede namens de minister van Economische Zaken reageer ik op uw brief van 16 mei jl. over mijn antwoord op de uitgangspuntennotitie groot project Vervanging F-16.

U verzoekt mij in te gaan op de eis van de commissie de uitgangspuntennotitie in zijn geheel op te volgen en die niet als leidraad te zien. Met het woord leidraad heb ik tot uitdrukking willen brengen dat ik de uitgangspunten in uw notitie zal hanteren en zo nodig ook over andere aspecten zal rapporteren. In mijn brief van 9 mei jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 346) heb ik alleen het moment van verzending van de rapportages en de nucleaire taak van de F-35 gepreciseerd en van een toelichting voorzien.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl