Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 26488 nr. 323

Gepubliceerd op 29 mei 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 323 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2013

De minister van Financiën heeft ons bij brief op 30 november 2012 verzocht om onderzoek te doen naar de (financiële onderbouwing van de) visie op de krijgsmacht en Vervanging F-16. Hij verzocht ons daarbij tevens om een oordeel te geven over de kwaliteit van de informatievoorziening tot op heden over de ontwikkeling van de investeringskosten, exploitatiekosten en aantallen jachtvliegtuigen in het project Vervanging F-16. In deze brief gaan wij in op dit laatste deel van zijn verzoek1. In de opmaat naar deze rapportage hebben wij inmiddels het webdossier Vervanging F-16 gelanceerd op 28 maart jl., bereikbaar via onze homepage www.rekenkamer.nl of rechtstreeks (http://vervanging-f16.rekenkamer.nl/ ).

Algemene Rekenkamer

Drs. Saskia J. Stuiveling, president

Dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl