26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 288 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de twee kandidatenvergelijkingen voor de opvolging van de F-16 gebaseerd zijn op achterhaalde informatie over omzetverwachtingen, prijs, kwaliteit en levertijd;

verzoekt de regering een nieuwe, zorgvuldig en onafhankelijk uitgevoerde kandidatenvergelijking voor de opvolging van de F-16 te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Naar boven