26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 287 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vervanging van de F-16 al twaalf jaar gekenmerkt wordt door onvoorziene ontwikkelingen die het project buitengewoon omstreden maken;

spreekt uit dat het parlement onderzoek doet naar het project vervanging F-16 en verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven