26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 286 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN HACHCHI

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat internationale samenwerking, mede vanwege de dalende defensiebudgetten, hoger dan ooit op de agenda van de internationale partners staat;

overwegende, dat de regering aangeeft dat dit ook nadrukkelijk geldt voor internationale samenwerking ten aanzien van de vervanging van de F-16 (TK 26 488, nr. 282, 2 februari 2012);

verzoekt de regering gesprekken over internationale samenwerkingsmogelijkheden breed te voeren en daarbij ook te spreken over mogelijke andere opvolgers voor de F-16 dan de Joint Strike Fighter (JSF),

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Hachchi

Naar boven