26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 285 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering kritisch is over de vertraging waarmee het JSF-programma te kampen heeft en over de kostenstijgingen van de F-35-toestellen;

overwegende, dat de regering bij het Joint Strike Fighter Program Office (JPO) heeft aangedrongen op verbeteringen in de informatievoorziening, zodat zij beter in staat is om de Kamer eerder van de relevante ontwikkelingen op de hoogte te brengen (26 488, nr. 281, 2 februari 2012);

van mening, dat de informatievoorziening van de Kamer door de regering niet optimaal is geweest;

van mening, dat de onafhankelijkheid en de transparantie aangaande de informatievoorziening van de Kamer moeten worden vergroot;

verzoekt de regering te onderzoeken welke «checks and balances» in Nederland kunnen worden doorgevoerd om de informatievoorziening over het JSF-project naar de regering, en vanuit de regering naar de Kamer te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Jasper van Dijk

El Fassed

Hachchi

Naar boven