26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 284 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Lockheed, het JPO en de VS achteraf toegeven dat de gekozen aanpak, het min of meer gelijk laten oplopen van de productie en het ontwerp, een overschatting van de mogelijkheden en fout is geweest;

constaterende, dat de gekozen aanpak heeft geleid tot een situatie van uit de hand lopende kosten en een technisch zwak toestel met als gevolg extra kosten en onveiligheid;

overwegende, dat een miljardenproject waarbij zulke fouten gemaakt worden niet te verantwoorden is tegenover de belastingbetaler;

verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het besluitvormingstraject dat heeft geleid tot deelname aan de ontwikkel- en testfases van de JSF, teneinde lessen te trekken voor toekomstige projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Naar boven