26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 283 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de bijlage van het regeer- en gedoogakkoord staat dat er, op het tweede testtoestel na, geen JSF-toestellen aangeschaft worden deze regeerperiode;

verzoekt de regering deze regeerperiode, buiten de twee testtoestellen geen extra JSF-toestellen aan te schaffen en ook geen verplichtingen aan te gaan of afspraken te maken om een of meer JSF-toestellen aan te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Jasper van Dijk

Naar boven