Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201026488 nr. 237

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 20 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de diverse scenario’s uit zowel de Defensie Verkenningen als het brede heroverwegingsrapport «Internationale Veiligheid» nuttige elementen bevatten voor een komende heroverweging van de ambities van de Nederlandse krijgsmacht en daarmee ook van de luchtmacht;

van mening, dat zo’n actualisering van deze ambities ten grondslag zou moeten liggen aan een toekomstig besluit over de keuze voor de opvolging van de F-16;

overwegende, dat beide kandidatenvergelijkingen voor de opvolging van de F-16, uit 2002 respectievelijk 2008, voor wat betreft de JSF-kandidaat gebaseerd zijn op inmiddels gebleken achterhaalde informatie over totale omzetverwachtingen, prestaties, prijs en exploitatiekosten;

van oordeel, dat deze beide kandidatenvergelijkingen daardoor niet langer een goede basis vormen voor een nog te nemen besluit over de opvolging van de F-16;

verzoekt de regering deze beide kandidatenvergelijkingen niet langer te hanteren als basis bij de oordeelsvorming over de opvolging van de F-16,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van Velzen

Eijsink