Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2008-2009
Kamerstuk 26488 nr. 173

Gepubliceerd op 27 april 2009

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 173
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2009

Hierbij bied ik u aan1 het assurance rapport van de Auditdienst Defensie en de Auditdienst Economische Zaken over de jaarrapportage «Vervanging F-16» en het addendum die de Kamer op 15 april jl. heeft ontvangen (Kamerstuk 26 488, nr. 167).

Bij controle van de betalingsadministratie van het ministerie van Economische Zaken is overigens gebleken dat voor de Concept Demonstration Phase in werkelijkheid € 83 miljoen is betaald in plaats van de eerder gemelde € 91 miljoen, zoals vermeld op pagina 3 van het addendum. Dit leidt eveneens tot een aanpassing van de tabel uitstapkosten SDD op pagina 8. In die tabel is verder het bedrag van € 4,5 miljoen aan industrie-afdrachten abusievelijk opgeteld bij de uitstapkosten terwijl het daarop in mindering dient te worden gebracht. Per saldo komen de totale uitstapkosten op € 854,8 miljoen.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl