Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200926488 nr. 115

26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 115
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 30 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naar aanleiding van de kandidatenvergelijking er mede een kwalitatieve afweging wordt gemaakt;

overwegende, het belang van een milieunorm als «geluid» voor een dichtbevolkt land als Nederland;

spreekt uit als haar mening dat het geluidsaspect thuishoort in een kwalitatieve vergelijking van kandidaten voor de vervanging van de F-16,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold