Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2009-2010
Kamerstuk 26485 nr. 79

Gepubliceerd op 24 december 2009
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier26 485
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

nr. 79
MOTIE VAN HET LID KALMA C.S.

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tien Nederlandse banken op 26 november jl. een gezamenlijke verklaring hebben ondertekend waarin zij pleiten voor het invoeren van een langjarig wettelijk systeem dat alle marktspelers vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten;

overwegende, dat banken een spilfunctie kunnen bekleden bij het realiseren van de ambities van de regering met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

overwegende, dat ook pensioenfondsen door middel van hun investerings- en beleggingsbeleid een grote bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van deze ambities;

verzoekt de regering om met de Nederlandse banken en pensioenfondsen voor de zomer van 2010 tot een gemeenschappelijke agenda te komen over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en van MVO in bredere zin,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalma

Ortega-Martijn

Jan Jacob van Dijk

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl