Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201026485 nr. 79

26 485
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

nr. 79
MOTIE VAN HET LID KALMA C.S.

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tien Nederlandse banken op 26 november jl. een gezamenlijke verklaring hebben ondertekend waarin zij pleiten voor het invoeren van een langjarig wettelijk systeem dat alle marktspelers vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten;

overwegende, dat banken een spilfunctie kunnen bekleden bij het realiseren van de ambities van de regering met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

overwegende, dat ook pensioenfondsen door middel van hun investerings- en beleggingsbeleid een grote bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van deze ambities;

verzoekt de regering om met de Nederlandse banken en pensioenfondsen voor de zomer van 2010 tot een gemeenschappelijke agenda te komen over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en van MVO in bredere zin,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalma

Ortega-Martijn

Jan Jacob van Dijk