Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926485 nr. 302

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 302 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 296

Voorgesteld 22 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven die deelnemen aan handelsmissies verantwoord behoren te ondernemen en misstanden, zoals uitbuiting van werknemers, onveilige werkomstandigheden en betalen van steekpenningen, behoren te voorkomen en aan te pakken;

verzoekt de regering bedrijven die niet in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationals hebben gehandeld uit te sluiten van deelname aan handelsmissies, totdat deze bedrijven in kwestie kunnen laten zien dat ze de OESO-richtlijnen toepassen, inclusief gepaste zorgvuldigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Van den Hul