Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926485 nr. 299

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 299 MOTIE VAN DE LEDEN BOUALI EN DE GROOT

Voorgesteld 28 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich inzet voor de aanpak van ontbossing, zoals verwoord in de beleidsnota Investeren in Perspectief;

constaterende dat de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië ten opzichte van voorgaande jaren in 2018 het hoogste niveau heeft bereikt in tien jaar tijd;

overwegende dat toename van ontbossing het broeikaseffect versterkt;

verzoekt de regering, extra inzet te plegen op het tegengaan van ontbossing door het gesprek hierover aan te gaan met de Braziliaanse autoriteiten en de Kamer daarover te informeren;

verzoekt de regering tevens, extra inzet te plegen op het tegengaan van ontbossing door te onderzoeken op welke wijze ondersteuning mogelijk is van het initiatief van het Wereld Natuur Fonds om in 2020 ten minste een derde van de totale oppervlakte van de Amazone tot beschermd gebied te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouali

De Groot