26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 263 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN DIKS

Voorgesteld 3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Atradius DSB veel transacties in ontwikkelingslanden ondersteunt;

constaterende dat de bijdrage van Atradius DSB aan de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) onduidelijk is;

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren op welke manier Atradius DSB een bijdrage heeft geleverd aan de implementatie van de SDG's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Diks

Naar boven