Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 230

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 230 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jaarlijks gerapporteerd wordt over de resultaten van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en dat deelnemende bedrijven ook zelf moeten rapporteren over due diligence, de plannen van aanpak op de negen thema's en het doen van steekproefsgewijze verificatie;

verzoekt de regering, het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel te verzoeken om de informatie vanuit de plannen van aanpak te gebruiken om consumenten beter te informeren over de inzet van kleding- en textielbedrijven op de thema's uit het convenant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Veldhoven