Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 229

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 229 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coalitie Stop Kinderarbeid van mei 2014 tot en met mei 2017 door de regering met 5 miljoen euro wordt gefinancierd op basis van het amendement-Voordewind c.s. (33 750 XVII, nr. 49);

overwegende dat het huidige programma substantiële resultaten heeft bereikt, waaronder 76 kinderarbeidvrije gebieden en bijna 10.000 kinderen die naar school gaan;

overwegende dat de regering de aanpak via Child Labour Free Zones in EU-verband bepleit;

verzoekt de regering, de steun aan het programma van Stop Kinderarbeid na april 2017 voor drie jaar voort te zetten voor een gelijk bedrag als het lopende programma en daarvoor in de begroting voor 2017 de noodzakelijke middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind