Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 227

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 227 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese verordening aangaande conflictmineralen geen systematiek kent voor het opnemen van additionele mineralen;

verzoekt de regering om, Nederlandse bedrijven die onder de reikwijdte van de verordening vallen te stimuleren hun due-diligencebeleid niet enkel op de 3TG te richten, maar ook naar andere grondstoffen te kijken die in verband kunnen worden gebracht met conflicten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven