Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 226

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 226 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VOORDEWIND

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het convenant duurzame kleding en textiel een klachten- en geschillenprocedure kent;

overwegende dat het voor een onafhankelijke en gegronde controle van belang is dat klachten ter plekke onderzocht kunnen worden;

verzoekt de regering, er samen met de convenantpartners voor te zorgen dat voldoende financiële middelen, bijvoorbeeld via een imvo-heffing, bestaan voor lokaal onafhankelijk onderzoek naar klachten en controle op naleving van oordelen van de klachten- en geschillencommissie, en laagdrempelige toegang tot de geschillenprocedure te verzekeren, ook voor ngo's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Voordewind