Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 225

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderarbeid in de textielsector veelal dieper in de productieketen voorkomt;

overwegende dat het voor inkopende textielbedrijven lastig kan zijn om zicht en invloed te hebben op de laatste schakels in productieketens;

overwegende dat de Nederlandse regering als partner in het imvo-textielconvenant een verantwoordelijkheid heeft om kinderarbeid uit de textielketens te bannen;

verzoekt de regering om, samen met andere convenantpartijen kinderarbeid in 2020 uit de textielketens te weren en daartoe alle relevante instrumenten die de regering ter beschikking staan, zoals economische diplomatie en het Kinderarbeidfonds, in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Voordewind

Van Veldhoven