Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626485 nr. 224

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de afspraken in imvo-convenanten daadwerkelijk moeten worden omgezet naar resultaatgericht handelen;

van mening dat er onafhankelijk en daadkrachtig toezicht dient te zijn op de naleving van de afspraken binnen de imvo-convenanten;

overwegende dat het textielconvenant een precedent schept voor toekomstige imvo-convenanten;

verzoekt de regering, jaarlijks de impact van de imvo-convenanten en het functioneren van het toezicht op de imvo-convenanten te toetsen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar