26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S.

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep nog steeds jonge meisjes worden uitgebuit bij de productie van textiel in India en dat ook kledingbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt, gebruikmaken van «fout textiel»;

overwegende dat kinderarbeid en uitbuiting moeten worden aangepakt;

verzoekt de regering, in samenwerking met de kledingbranche tot afspraken te komen over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielketen en de Kamer te informeren over de resultaten daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Gesthuizen

Voordewind

Naar boven