Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026463 nr. 14

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID M. B. VOS

Ontvangen 24 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 33 wordt een volzin toegevoegd: Het energierapport bevat tevens een prognose betreffende het nationaal en internationaal gasreservebeleid voor een periode van 50 jaar.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het lange termijn gasreservebeleid integraal onderdeel te maken van het energierapport. Gasreservebeleid zal altijd een integraal onderdeel van het gasbeleid moeten zijn. De rol van de overheid verandert in een geliberaliseerde markt. De sturing vindt op een andere manier en met nieuwe instrumenten plaats. Inzicht in de lange-termijneffecten van het nationale en het internationale beleid en in de verwachtingen met betrekking tot marktontwikkelingen en voorraden zijn hierbij onmisbare informatie.

M. B. Vos