Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026463 nr. 11

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID M. B. VOS

Ontvangen 24 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 29 wordt een lid toegevoegd:

3. De tarieven voor het verrichten van transport van gas kunnen worden verhoogd met een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen toeslag voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid. De opbrengst van de toeslag komt volgens bij de algemene maatregel van bestuur te stellen regels ten goede aan het gasbedrijf dat voldoet aan het eerste lid, dan wel aan of tevens aan de afnemer die energiebesparende maatregelen treft of investeert in duurzame energieproductie.

Toelichting

Met dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een toeslag op het transport wordt geheven met als doel hiermee energiebesparende maatregelen en investeringen in duurzame energie te kunnen financieren, op vergelijkbare wijze als in de Elektriciteitswet 1998 een dergelijke toe- slag op het transporttarief mogelijk is gemaakt. Als gevolg van bepaalde ontwikkelingen in een geliberaliseerde sector kan deze toeslag en terug- sluis nodig en zinvol zijn.

M. B. Vos