Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026448 nr. 630

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 630 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Hierbij bieden wij u de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan1. Met deze brief informeren we u periodiek over de ontwikkelingen in de inzet van UWV en de SVB om goede dienstverlening aan te bieden en bieden we inzicht in de dilemma’s die hierbij spelen.

Tevens bieden wij u als bijlagen bij deze brief de jaarplannen 2020 van de SVB en UWV, het UWV informatieplan 2020–2024 en het handhavingsjaarplan 2020 van UWV aan2. Ook vindt u drie rapporten met de uitkomsten van de onderzoeken waarmee de sociale zekerheid is doorgelicht op misbruikrisico’s, de uitkomsten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar het gebruik van het UIP en het rapport met uitkomsten van het onderzoek naar de werking van de Loonaangifteketen bij deze brief3.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen in deze brief aan de orde:

  • Dienstverlening die om mensen draait. In dit hoofdstuk nemen wij uw Kamer mee in de ontwikkelingen om de (persoonlijke) dienstverlening aan burgers verder te verbeteren.

  • Aandacht voor handhaving. Wij gaan in op de aandacht die de SVB en UWV besteden aan het bewaken van de balans tussen dienstverlening en handhaving en het verder versterken van de handhavingsaanpak.

  • Gegevensuitwisseling. UWV en de SVB wisselen gegevens uit met burgers en met andere organisaties, ten behoeve van de dienstverlening of om het recht op een uitkering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk wordt uw Kamer meegenomen in ontwikkelingen om de gegevensuitwisseling verder te verbeteren.

  • Waarborgen voor dienstverlening in de toekomst. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de opgave van UWV en de SVB om hun ICT landschap meer wendbaar en toekomstbestendig te maken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl