26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 586 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2017

Hierbij bieden wij u aan het op 30 januari 2017 door ons vastgestelde rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen 1.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven