Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626448 nr. 549

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 549 MOTIE VAN HET LID ULENBELT C.S.

Voorgesteld 1 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onduidelijkheid bestaat over de oorzaken van de achterstanden bij het UWV;

constaterende dat ook over de organisatie van de ICT bij het UWV onduidelijkheid bestaat;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de verhouding mensen, middelen, doelen, achterstanden en ICT bij het UWV en de concrete onderzoeksvragen in overleg met de Tweede Kamer op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Van Weyenberg

Pieter Heerma