26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 521 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 augustus 2014

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is per 1 januari 2012 een dienstonderdeel geworden van de Inspectie SZW. Op dat moment was IWI een baten-lastenagentschap, terwijl de overige dienstonderdelen van de Inspectie SZW een kas-verplichtingenstelsel voerden.

Per 1 januari 2014 fungeert de Inspectie Werk en Inkomen niet meer als een baten-lastenagentschap. Daarmee kent de Inspectie SZW vanaf dat moment voor al haar dienstonderdelen materieel één bestuurlijke status en één financieel stelsel.

Bij het afwikkelen van IWI en het opstellen van opheffingsbesluit IWI is enige vertraging ontstaan. Het besluit ter intrekking van de status baten-lastenagentschap van IWI is daarmee niet conform de Regeling agentschappen uiterlijk 6 maanden na de balansdatum door de Minister van Financiën en mij ondertekend.

Het opheffingsbesluit IWI zal alsnog voor de aanbieding van de ontwerpbegroting 2015 van SZW aan de Kamer zijn afgedaan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven