Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226448 nr. 471

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 471 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemeenten hebben aangegeven de expertisefunctie van de RWI ten aanzien van arbeidsmarktinformatie nodig te hebben om hun SUWI-taken goed te kunnen uitvoeren;

constaterende, dat de gemeenten de voorkeur hebben uitgesproken voor een aparte eenheid die arbeidsmarktinformatie verzamelt, onderzoek uitvoert als er naar inzicht van de gemeenten te weinig informatie beschikbaar is, en op basis van dit onderzoek aanbevelingen doet;

verzoekt de regering aan de wensen van de gemeenten tegemoet te komen en jaarlijks € 750 000 vrij te maken om de desbetreffende eenheid in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer