26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 435 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2010

Hierbij doen wij U toekomen het jaarverslag 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen, waarmee de Inspecteur-generaal SZW zijn bevindingen in het afgelopen jaar samenvat, alsmede financiële verantwoording aflegt.1

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven