26 447
Arbeid en zorg

nr. 48
MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 9 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het langdurend zorgverlof onbetaald is;

van mening, dat het voor mantelzorgers van belang is dat zij het verlof flexibel kunnen opnemen;

constaterende, dat de Wet arbeid en zorg in artikel 5:10 nu strikte regels voorschrijft voor het opnemen van langdurend zorgverlof;

constaterende, dat het kabinet voornemens is om voor ouderschapsverlof «wettelijk te ondersteunen dat een werknemer een aanvraag voor gebruik van het ouderschapsverlof kan indienen voor elke periode en elk patroon van opname»;

constaterende, dat het kabinet voor het ouderschapsverlof ook gaat onderzoeken of de huidige wettelijke voorkeursvarianten wel gehandhaafd moeten blijven;

verzoekt de regering eenzelfde flexibiliteit ook te regelen voor het langdurend zorgverlof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven