26 429
Topsportbeleid

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 1999

Bijgaand doe ik u toekomen de nota «Kansen voor Topsport». Met deze nota komt het kabinet tegemoet aan de toezegging aan uw Kamer zoals deze is neergelegd in de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 1999 (stuk TK, 1998–1999, 26 200 XVI).

Met het toezenden van deze nota vertrouw ik er op aan de wens van de Kamer te hebben voldaan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Naar boven