Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026419 nr. 90

26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AARTSEN

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingevoerd, waarbij de kosten voor flexibele arbeid stijgen en flexibele arbeid derhalve minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers;

overwegende dat het een feit van algemene bekendheid is dat flexibele arbeid noodzakelijk wordt geacht in de toeristische sector en er derhalve veel gebruik wordt gemaakt van flexibele arbeid;

overwegende de motie-Tielen/Palland, die vraagt op korte termijn de effecten van de WAB in kaart te brengen;

verzoekt de regering, specifiek te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de invoering van de WAB voor de toeristische sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Aartsen