Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926419 nr. 79

26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een nationaal belang is om de toeristische druk op Nederland beter te spreiden ter verbetering van de leefbaarheid in de plaatsen met overdruk, en om de toeristisch-economische potentie van gebieden met onderdruk beter te benutten;

overwegende dat de gezamenlijke aanpak van de gemeente Steenwijk en de provincie Overijssel om de toeristische druk op Giethoorn te verminderen een waardevol proefproject is voor betere spreiding van toerisme;

verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het welslagen van dit project en samen met de provincies proefprojecten te ontwikkelen en te ondersteunen voor betere spreiding van toerisme en ter versterking van het toerisme en de leefbaarheid in krimpgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag