Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926419 nr. 78

26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nationale parken een grote ecologische waarde en een grote toeristische potentie hebben;

van mening dat de toeristische potentie van sommige nationale parken nog niet ten volle behaald wordt;

van mening dat juist een goede economische basis in nationale parken kan helpen om de ecologische doelen te bereiken;

constaterende dat de Kamer al enige tijd wacht op een nieuwe strategie rondom de nationale parken van de Minister van LNV;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is komende jaren vanuit de portefeuille EZ middelen vrij te maken voor het verder ontwikkelen van toerisme in nationale parken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar