26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal toeristen en zakenmensen in Nederland blijft groeien;

overwegende dat dit banen en inkomsten oplevert, maar op sommige plekken ook leidt tot overlast en drukte;

overwegende dat de overheid via het NBTC inzet op spreiding van toerisme en op verhoging van de kwaliteit van een toeristisch bezoek;

spreekt uit dat in Nederland duurzaam kwaliteitstoerisme, gericht op het verleiden van welkome gasten en waarin het verhaal van Nederland centraal staat, de norm moet zijn;

verzoekt de regering, deze focus niet alleen te laten terugkomen in de relevante beleidsstukken, maar ook in de ondersteuning van regio's door het NBTC, met als doel dat meer regio's van dit kwaliteitstoerisme gaan profiteren;

verzoekt de regering tevens, het thema kwaliteitstoerisme en de vraag wie voor de regio's en de toeristische bestemmingen de passende kwaliteitstoerist is en hoe deze te bereiken, te agenderen voor de eerstvolgende toerisme top in Zeeland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Naar boven