Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626419 nr. 62

26 419 Toerisme en recreatie

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2016

In mijn voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie 2015 (Kamerstuk 26 419, nr. 61) heb ik melding gemaakt van de actieagenda gastvrijheidseconomie. De sector heeft die samen met overheid en onderwijs opgesteld om Nederland met excellente gastvrijheid en een internationaal concurrerende sector nog aantrekkelijker te maken. Zoals aangegeven heeft Gastvrij Nederland de monitoring van de sleutelprojecten uit de actieagenda gastvrijheidseconomie op zich heeft genomen.

Recent heb ik de voortgangsrapportage van de Actieagenda en sleutelprojecten gastvrijheidseconomie opgesteld door Gastvrij Nederland ontvangen. Deze treft u ter kennisneming aan1.

Het verheugt mij dat er voortgang te melden is en in 2016 resultaten zullen worden opgeleverd.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl