Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926411 nr. 6

26 411
Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten

nr. 6
MOTIE VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN SCHIMMEL

Voorgesteld 15 september 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat de regering in de vormgeving van wetsvoorstel Bestuurlijke Boeten voor werkgevers aansluiting zoekt met het regime van de Wet Boeten zoals die voor werknemers en uitkeringsgerechtigden geldt;

overwegende, dat de regering reeds een aantal jaren geleden heeft toegezegd het onrechtvaardige onderscheid in de aangiftegrens en de strafvervolging tussen socialezekerheidsfraude en belastingfraude op te heffen en dat vervolgens de invoeringsdatum telkens is opgeschoven;

van mening, dat een verder uitstel van de invoering van de verhoging van de aangiftegrens bij socialezekerheidsfraude uit een oogpunt van rechtsgelijkheid onverantwoord is;

verzoekt de regering met ingang van 1-1-2000 de aangiftegrens strafvervolging van socialezekerheidsfraude op f 12 000 te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl

Schimmel