Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926407 nr. 121

26 407 Biodiversiteit

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S.

Voorgesteld 14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige mestbeleid leidt tot verharding van de bodem;

overwegende dat hierdoor wormen niet meer aan de oppervlakte kunnen komen waardoor weidevogels minder voedsel hebben;

overwegende dat de Minister het mestbeleid aan het herzien is;

overwegende dat een gezonde bodem een belangrijk onderdeel is van de transitie naar kringlooplandbouw;

verzoekt de regering, om de herziening van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Weverling

Dik-Faber

Geurts

Futselaar

Bromet

Moorlag

Graus

Ouwehand